Discosauriscus sp. - prvohorní krytolebec

Discosauriscus sp. - prvohorní krytolebec. Spodní perm (300 MYA), Bačov u Boskovic, ČR.

Taxonomické zařazení:
Říše: Animalia - živočichové
Kmen: Chordata - strunatci
Podkmen: Vertebrata - obratlovci
Nadtřída: Tetrapoda - čtyřnožci
Třída: Amphibia - obojživelníci
Podtřída: Labyrinthodontia - vráskozubí
Řád: Anthracosauria (nebo Seymouriamorpha)
Čeleď: Discosauriscidae
Rod: Discosauriscus
Druh: (podle literatury se na lokalitě vyskytují všechny tyto tři druhy vyhynulých krytolebců, nedokáži je ale rozeznat) Discosauriscus austriacusDiscosauriscus potamites a Discosauriscus pulcherrimus

Popis:
Discosauriscus byl malý prvohorní dravý obojživelník, který se před 300 milióny lety vyskytoval v bažinatých a močálovitých oblastech střední a západní Evropy. Nejlepší zkameněliny však pocházejí z Boskovické brázdy.

Krytolebci měli plochou, trojbokou hlavu, krytou kostěnými deskami (odtud jejich jméno). Jejich čelisti byly opatřeny až 43 ostrými zuby. Měli relativně dlouhý ocas a čtyři do široka rozložené krátké končetiny. Od dnešních obojživelníků se odlišovali například větším počtem lebečních kostí, temenním otvorem (tzv. třetí oko), stavbou lopatkového pásma a krunýřem. Žili kolem jezer v přilehlých močálech a bažinách, jejichž břehy byly porostlé bujnou vegetací. Vajíčka snášeli do vody, v níž také žili jako pulci a dýchali vnějšími žábrami. V dospělosti žili na pevné zemi a dýchali plícemi.

Discosauriscus sp. - prvohorní krytolebec. Spodní perm (300 MYA), Boskovice, ČR.

(publikováno 17.8.2012, aktualizováno 2.9.2012)

Zdroje:
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org
www.cojeco.cz
tolweb.org
lokality.geology.cz