Ursus spelaeus - medvěd jeskynní

Ursus spelaeus - medvěd jeskynní. Horní špičák, pleistocén, Slovensko

Taxonomické zařazení:
Říše: Animalia - živočichové
Kmen: Chordata - strunatci
Podkmen: Vertebrata - obratlovci
Třída: Mammalia - savci
Řád: Carnivora - šelmy
Čeleď: Ursidae - medvědovití
Rod: Ursus - medvěd
Druh: Ursus spelaeus - medvěd jeskynní

Popis:
Medvěd jeskynní (Ursus spelaeus) žil v celé Evropě (kromě severních oblastí) v období pleistocénu a vyhynul zřejmě před necelými 28000 lety, patrně v důsledku významného ochlazení v období poslední doby ledové a následného omezení potravinových zdrojů. Jiná terorie hovoří o narůstajícím tlaku člověka, který rovněž osídloval jeskyně, které šelma potřebovala pro svoji hibernaci. Jasný závěr ale zatím k dispozici není.

Medvěd jeskynní a medvěd hnědý mají společného předka (Ursus etruscus), který (podle kosterních nálezů) žil ještě před 1,4 M lety, přímým předchůdcem medvěda jeskynního by však měl být Ursus deningeri.

Prehistorický medvěd jeskynní byl asi o třetinu větší než náš současný medvěd hnědý, dorůstal asi dvou metrů délky, 1,7 výšky a samci mohli dosahovat hmotnosti až 900 kg. Průměrná hmotnost však byla 400–500 kg (samice vážily asi polovinu). Od současného medvěda se lišil i anatomicky, jeho lebka měla vysoké strmé čelo, kdežto medvěd hnědý má čelo nízké a ploché.

Vyhledávali nižší hornatou krajinu, případně okraje lesů. Vyhýbali se otevřeným pláním.

Jak napovídá vědecké jméno, tento medvěd obýval převážně jeskyně. Respektive z jeskyní pochází většina kosterních nálezů. Předpokládá se, že byl všežravec, který nepohrdl žádnou stravou, od rostlinné až po živočišnou.

Velká část nalezených koster patří medvědům, kteří zemřeli během hibernace na nedostatečnou výživu nebo následkem nějaké choroby. Nepředpokládá se, že by ve své době měli nějakého významnějšího predátora. Odhaduje se, že se dožívali maximálně dvaceti let.

Zdroje:
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org

Ursus spelaeus - medvěd jeskynní. Fragment dolní čelisti se stoličkou, pleistocén, Rumunsko

 

Ursus spelaeus - medvěd jeskynní. Zdroj