Asterophyllites grandis - prvohorní přeslička

Asterophyllites grandis - prvohorní přeslička. Karbon (320 MYA), Kladno, ČR

Taxonomické zařazení:
Říše: Plantae - rostliny
Oddělení: Equisetophyta 
Třída: Equisetopsida - přesličky
Řád: Equisetales 
Čeleď: Equisetaceae - přesličkovité
Rod: +Asterophyllites
Druh: +Asterophyllites grandis

Popis:
Přesličky rodu Asterophyllites rostly převážně na vlhkých až mokřadních stanovištích, kde daly v karbonu základ dnešním uhelným slojím. Měly článkovaný stonek a dosahovaly několikametrové výšky. Listy vyrůstaly na tenkých větvích v přeslenech, byly jednožilné, vzájemně nesrostlé.

Zdroje:
botany.cz
paleontologie.livesite.eu

(publikováno 14.8.2012)