Laurophyllum sp. - vavřínovec

Laurophyllum sp. - vavřínovec. Sokolov, ČR, eocén, 55 mil. let

Taxonomické zařazení:
Říše: Plantae - rostliny
Podříše: Viridaeplantae - zelené rostliny
Oddělení: Magnoliophyta - rostliny krytosemenné
Pododdělení: Spermatophytina
Třída: Magnoliopsida - nižší dvouděložné rostliny
Nadřád: Dicotyledonae Řád: Laurales - vavřínotvaré
Čeleď: Lauraceae - vavřínovité
Rod: Laurophyllum - vavřínovec
Druh: Laurophyllum sp. - vavřínovec

Popis:
Primitivní třetihorní dřevina, stojící na počátku diversifikace dvouděložných. Byly to stálezelené teplomilné keře či menší stromy. Listy elipčité až vejčité, celokrajné, s bohatou nervaturou.

Vavřínovce platily za teplomilnou složku třetihorní flory a jejich nahromadění signalizovalo nástup teplejšího období. Rostly zpravidla na sušších stanovištích a na chudých a kyselých stanovištích.

Vavřínovce se v Evropě vyskytovaly od křídy a po celé třetihory. Jednotlivé druhy se od sebe velmi obtížně odlišují.

Zdroje:
paleodb.org
Prezentace - pdf
Kvaček, Z., Dvořák, Z., Mach, K., Sakala, J.: Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. Severočeské doly a.s. Chomutov, Granit s.r.o. Praha 2004

(publikováno 23.8.2012)