Psaronius sp. - psaronie, prvohorní kapradiny

Psaronius sp. - psaronie, prvohorní kapradiny. ČR

Taxonomické zařazení:
Říše: Plantae - rostliny
Oddělení: Pteridophyta 
Třída: Marattiopsida
Řád: Marattiales 
Čeleď: Psaroniaceae
Rod: +Psaronius - psaronie
Druh: +Psaronius sp. - psaronie

Popis:
Stromovitá, dnes již neexistující kapradina, která dosáhla největšího rozšíření ve svrchním karbonu a spodním permu (325-251 miliónů let). Podnebí svrchního karbonu bylo tropické a vlhké a prostředí velmi dynamické. Český masív, jako součást většího mikrokontinentu, se totiž v důsledku variského vrásnění, vyvolaného srážkou Laurassie a Gondwany za vzniku Pangey, právě přesouval z jižní polokoule přes rovník na sever. Psaronie tak rostly ve velmi vlhkém území, ať už se jednalo o lokality občasně zaplavované, nebo přímo o močály a bažiny.

Psaronie byly patrně početný rod, tvořily podstanou složku tehdejši flory, a mohly mít různé ekologické nároky a tudíž i podobu. Předpokládá se ale, že to byly mohutné, 10-15 m vysoké stromovité rostliny, s listy až 3 m dlouhými. Vytvářely bohaté vzdušné kořeny, které sloužily nejen k přísunu kyslíku, ale také pomáhaly staticky zajišťovat kmen a tvořily přirozený bezpečný úkryt pro mnoho dalších paleozoických rostlin. Tyto kapradiny měly i své škůdce - podle fosílií se jednalo o různé roztoče, chvostoskoky, stonožky, šváby a další druhy hmyzu. Díky latexu v četných kanálcích se jim ale rostliny dokázaly do určité míry bránit.

Zdroje:
botany.cz
en.wikipedia.org
www.vesmir.cz

Psaronius sp. - psaronie, prvohorní kapradiny. ČR

(publikováno 28.8.2012)