Quercus palustris - fosilní dub bahenní

Fosilní Quercus palustris. Foto: © Bohdan Dlouhý, 23.7.2012

Taxonomické zařazení:
Říše: Plantae - rostliny
Oddělení: Magnoliophyta - rostliny krytosemenné 
Třída: Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny 
Řád: Fagales - bukotvaré 
Čeleď: Fagaceae - bukovité
Rod: Quercus - dub
Druh: Quercus palustris - dub bahenní

Nábrus fosilizovaného dubového kmínku (dub bahenní, Quercus palustris, průměr vzorku 70 mm) pochází z Polabí (Česká republika) a je stár 20-30 tisíc let (mladší pleistocén, poslední doba ledová, würmský glaciál). Je to pozůstatek asi pětačtyřicetiletého stromku, rostoucího tehdy v tundře, téměř na dohled skandinávského ledovce (pokrýval celou severní Evropu, jeho jižní hranice byla někde na úrovni naší dnešní s Polskem). Na letokruzích je hezky vidět, jak se v životě toho stromu střídaly, navzdory probíhající době ledové, roky klimaticky velmi náročné (letokruhy jsou velmi natěsno), s těmi příznivějšími (výrazně větší vzdálenosti mezi letokruhy). Nález pochází ze stejné vrstvy sedimentů, v jaké se nacházejí fosilie velkých savců tohoto období, zvláště pak zuby mamutů. Jenomže zatímco mamuti se klimatickým změnám přizpůsobit nedokázali a vyhynuli, bahenní duby jsou v naší přírodě zastoupeny dodnes.

(publikováno 10.8.2012)