Taxodium dubium - tisovec pochybný

Taxodium dubium - tisovec pochybný. Miocén, cca 20 MYA, lom ČSA Most

Taxonomické zařazení:
Říše: Plantae - rostliny
Podříše: Viridaeplantae - zelené rostliny
Oddělení: Pinophyta - pinofyty
Třída: Pinopsida - jehličnany
Řád: Pinales - borovicotvaré
Čeleď: Cupressaceae - cypřišovité
Podčeleď: Taxodioideae
Rod: Taxodium - tisovec
Druh: +Taxodium dubium - tisovec pochybný

Popis:
Mohutný strom s letorosty 10-15 cm dlouhými, s dvouřadě postavenými jehlicovitými listy. Letorosty opadávaly vcelku, podobně jako u současných tisovců (Taxodium distichum). Zrovna tak vytvářel dýchací kořeny, pneumatofory, což napovídá o prostředí, v němž žil - nížinné bažinaté lesy a mokřady podél toků.

Fosilní zbytky tisovce jsou jedny z nejhojnějších zkamenělin v mostecké pánvi. Byly prokázány už ve svrchní křídě a běžně se vyskytovaly po celé třetihory, v Evropě do konce pliocénu.

Zdroje:
en.wikipedia.org
Kvaček, Z., Dvořák, Z., Mach, K., Sakala, J.: Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. Severočeské doly a.s. Chomutov, Granit s.r.o. Praha 2004

Taxodium dubium - tisovec pochybný. Miocén, cca 20 MYA, lom ČSA Most

Taxodium dubium - tisovec pochybný. Miocén, cca 20 MYA, lom ČSA Most

(publikováno 26.8.2012)